Uslovi korišćenja

ZAZA web prodavnica
Naslovna / Uslovi korišćenja


Opšte informacije o Uslovima korišćenja

Internet lokacija ZAZA.rs (u daljem tekstu “ZAZA.rs”) i servisi koje isti obezbeđuje su predmet sledećih uslova korišćenja. Aktivnostima na ZAZA.rs (pristupanje, pretraživanje, registrovanje, korišćenje) slažete se sa i prihvatate na sebe obaveze koje su predmet sledećih Uslova korišćenja, i stoga je preporučljivo da ih pročitate pre korišćenja veb sajta ZAZA.rs. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima korišćenja ili ih ne prihvatate, molimo Vas da ne koristite servise koje pruža ZAZA.


Promene Uslova korišćenja:

Trudimo se da konstatno unapređujemo usluge koje pružamo putem ZAZA.rs, te u slučaju potrebe zadržavamo pravo na menjanje Uslova korišćenja u bilo kom momentu, bez najave osobama koje koriste usluge ZAZA.rs. Promene stupaju na snagu onda kada se to objavi na ZAZA.rs, i samim pristupanjem i korišćenjem ZAZA.rs prihvatate izvršene izmene.


Pristupanje veb sajtu

ZAZA.rs dozvoljava pristupanje veb sajtu pod sledećim uslovima i pravilima:

 • Veb sajt se koristi isključivo u ličnu svrhu
 • Veb sajt ne sme da se koristi za reprodukovanje, dupliciranje, kopiranje, prodaju, preprodaju i sl. u bilo kakve profitne svrhe.
 • Strogo je zabranjeno remećenje u funkcionisanju veb sajta i njegovih servisa, mreža, servera koji su povezani sa veb sajtom, sem izmena koje utiču na poboljšanje kvaliteta veb sajta.
 • Strogo je zabranjeno bilo kakvo ugrožavanje prava privatnosti korisnika.
 • Strogo je zabranjeno slanje neželjenih reklamnih i drugih propagandnih neželjenih materijala drugim korisnicima veb sajta.
 • Strogo je zabranjeno korišćenje automatizovanih algoritama, mašina, softverskih paketa i sl. za višestruki pristup veb sajtu.
 • Na veb sajtu se nalaze baneri i linkovi ka drugim sajtovima, koji nisu u vlasništvu kompanije Balkanland d.o.o., što znači da nismo odgovorni za sadržaj, reklamiranje proizvoda i druge materijale koji su dostupni na tim sajtovima.
 • Korišćenje određenih delova veb sajta (newsletter, nalog, itd.) je omogućeno jedino putem korisničkog naloga koji mora biti kreiran na veb sajtu. Korisnici su odgovorni za privatnost sopstvenog korisničkog imena i lozinke i u slučaju neovlašćenog korišćenja njihovog naloga obavestiće administratora veb sajta.


Opis servisa veb sajta

ZAZA.rs pruža servise čije se funkcionalnost odnosi na pretragu baziranu na ključnim rečima, kategorijama proizvoda, pregledu proizvoda i kupovini istih, kao i drugih servisa koji mogu biti implementirani u budućnosti. Namena ovog veb sajta je pružanje informacija korisnicima o proizvodima i uslugama koje nude treća lica (u daljem tekstu „prodavci“), kao i proizvodima i uslugama koje nudi sam vlasnik sajta. ZAZA.rs je u partnerskom odnosu sa prodavcima čiji se proizvodi i usluge nalaze na veb sajtu. ZAZA.rs je učesnik u transakcijima i ugovorima koje korisnici uspostavljaju sa prodavcima, čiji se proizvodi i usluge nalaze na veb sajtu.


Odgovornosti ZAZA.rs prema proizvodima i uslugama:

 • Zaza.rs ne daje garancije za proizvode i usluge koje se nalaze na veb sajtu, a koje obezbeđuju partnerske firme. Zaza.rs daje garanciju za proizvode i usluge koje se nalaze na veb sajtu, a koje obezbeđuje samostalno.
 • Zaza.rs ne odgovara za promene cena proizvoda i usluga koje se nalaze na veb sajtu, a koje obezbeđuju partnerske firme. Zaza.rs odgovara za promene cena proizvoda i usluga koje se nalaze na veb sajtu, a koje obezbeđuje samostalno.
 • Zaza.rs odgovara za sadržaj, prirodu i kvalitet svih proizvoda i usluga koje se nalaze na veb sajtu.
 • Zaza.rs odgovara za tačnost opisa proizvoda i usluga koje se nalaze na veb sajtu.
 • Zaza.rs ne daje garancije i nema odgovornost za proizvode i usluge koje ste kupili na veb sajtu, a koje obezbeđuju partnerske firme. Zaza.rs daje garancije i ima odgovornost za proizvode i usluge koje ste kupili na veb sajtu, a koje obezbeđuje samostalno. Saglasni ste da Zaza.rs ne može biti uključena u bili kakve nesuglasice koje se mogu desiti između partnerskih firmi i Vas lično.


Prava intelektualne svojine:

ZAZA.rs korisnicima pruža mogućnost za interakciju sa drugim korisnicima, i za ličnu upotrebu. Bilo koji deo veb sajta se ne sme koristiti za reprodukovanje, dupliciranje, kopiranje, prodaju, preprodaju i sl. i koristiti u bilo kakve profitne svrhe. Zabranjeno je kopiranje, menjanje, reprodukovanje, objavljivanje, preuzimanje, emitovanje, profitno korišćenje i distribuiranje servisa veb sajta, stranica, materijala i informacija, na bilo koji način i bilo kojim sredstvima. Kopiranje delova veb sajta je dozvoljeno isključivo za ličnu i neprofitnu svrhu, uz pravilno navođenje izvora sadržaja, kroz izjavu o izvoru kopije.


Odgovornost Zaza.rs prema sadržaju:

ZAZA.rs omogućava korisnicima uvid u opis, informacije o cenama, komentare korisnika, ocene korisnika i druge vidove sadržaja veb sajta, koji su u vezi sa proizvodima i uslugama koje se nalaze na veb sajtu. Neki proizvodi se ne prodaju od strane ZAZA.rs, već od strane partnerskih firmi. ZAZA.rs ne može u svakom trenutku da garantuje za tačnost informacija u sadržaju veb sajta. Komentari koji su objavljeni na veb sajtu ne mogu da garantuju za kvalitet i performanse proizvoda ili usluga, već predstavljaju lični izraz korisnika i ne predstavljaju stav ili mišljenje ZAZA.rs. Partnerske firme ili treća lica mogu pomoću preferencijalne pozicije da poboljšaju rezultate pretrage, ali ni na koji način ne utiču na preglede i komentare korisnika. Sadržaj veb sajta se može koristiti u informativne svrhe, a za svako profitno korišćenje sadržaja veb sajta je potrebno zatražiti pismeno odobrenje od strane ZAZA.rs. ZAZA.rs omogućava postavljanje komentara i ocena vezanih za proizvode i usluge i čuvanje, objavljivanje i deljenje postavljenih materijala. Pristupanjem i korišćenjem veb sajta se slažete sa činjenicom da ZAZA.rs ne odgovara za poverljivost ovih materijala. Slažete se da ste odgovorni za svaki komentar, tekst, sliku, grafiku, video ili bilo koji drugi materijal koji postavite na veb sajt. Garantujete da ste vlasnik pomenutih materijala ili da imate dozvolu ili saglasnost za njihovo korišćenje. U skladu sa vašim komentarima, tekstovima, slikama i svim drugim učitanim sadržajima na veb sajt, slažete se da:

 • nećete postavljati sadržaj koji na neki način krši patent, žig, trgovačku tajnu, autorska prava ili neka druga vlasnička prava, sem ukoliko za to nemate dozvolu vlasnika;
 • na veb sajt nećete postavljati bilo kakav sadržaj koji može da škodi ZAZA.rs ili partnerskim firmama;
 • na veb sajt nećete postavljati bilo kakav sadržaj koji je netačan, nezakonit, štetan, uznemirujuć, zloupotrebljiv, vulgaran, ne poštuje privatnost, vređa pojedince ili grupe prema starosti, polu, rasi, religiji, seksualnoj orijentaciji ili invaliditetu;
 • na veb sajt nećete postavljati bilo kakav sadržaj kojim se promovišu nelegalne aktivnosti, neželjeno i neovlašćeno reklamiranje;
 • na veb sajtu nećete koristiti tuđe identitete u komunikaciji.

ZAZA.rs ima pravo i ukloniće bilo kakav sadržaj za koji smatra da predstavlja kršenje ovih Uslova korišćenja, ili kršenje nadležnih zakona. Ukoliko smatrate da je došlo do povrede vaših prava (intelektualne svojine, autorskih prava, itd.), kontaktirajte podršku na ZAZA.rs. Svako obaveštenje podršci mora uključivati sledeće informacije:

 • fizički ili elektronski potpis nosioca autorskih prava ili ovlašćene osobe;
 • navođenje materijala koji se smatra predmetom povrede autorskih prava;
 • kontakt informacije nosioca potpisa (ime, prezime, adresa, e-mail, broj telefona).
Linkovi ka drugim veb sajtovima od strane ZAZA.rs ili trećih lica mogu se nalaziti na veb sajtu. Imajući u vidu da je kontrola svih takvih sajtova nemoguća, samim korišćenjem veb sajta prihvatate i slažete se sa činjenicom da ZAZA.rs nije odgovorna za dostupnost i bilo kakve prednosti i nedostatke koje oni pružaju.


Zakonske obaveze i ograničenje odgovornosti:

U skladu sa zakonom, ZAZA.rs, partnerske firme i treća lica koje se pominju na veb sajtu neće biti odgovorni ni u kom slučaju za bilo kakvu štetu (uključujući direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu ili bilo kakvu drugu štetu koja je nastala usled gubitka profita, podataka ili prekida poslovnog procesa), a koja je nastala kao posledica upotrebe, odlaganja, nemogućnosti ili rezultata upotrebe ovog veb sajta, veb sajtova na koje vode linkovi sa njega ili bilo kakvog sadržaja koji je objavljen na ovom veb sajtu, nevezano za to da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili nekom drugom pravnom sredstvu i da li je klijent obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa veb sajta kao posledicu ima servisiranje ili popravku opreme ili podataka, vi ste odgovorni za nastale troškove.


Dostupnost:

Balkanland d.o.o. ne snosi odgovornost i zadržava svoje pravo da menja ili ukine servise veb sajta u potpunosti, delimično, privremeno, ili da pokrene novi veb sajt i nove servise u cilju unapređenja poslovanja, bez prethodnog obaveštenja.